Menu Sluiten

Lid worden

Het Lidmaatschap…

1. Staat open voor defensie- en overheidspersoneel, al dan niet in actieve dienst, met hun gezinsleden. De minimumleeftijd voor lidmaatschap is 16 jaar.
2. Indien het ledenbestand het toelaat is het lidmaatschap ook open voor mensen zonder overheidsdienst achtergrond.

Om lid te kunnen worden kan men zich opgeven bij het secretariaat of door zich in te schrijven voor onze zeilcursus. De vereniging heeft een sterke voorkeur voor instroom via onze zeilcursus. Voor niet-overheidspersoneel geldt dat zij uitsluitend lid kunnen worden via onze zeilcursus. Overheidspersoneel in het bezit van een door onze vereniging erkend zeilbrevet kan lid worden zonder voornoemde cursus.
De contributie en overige tarieven zijn te vinden op onze tarievenpagina (klik). De contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de Algemene Leden Vergadering, medio februari.

Voor vragen of aanmelding kunt u contact opnemen met het secretariaat door een e-mail te sturen naar deboet@hotmail.com of secretaris@deboetonline.nl.