Menu Sluiten

Nieuws

Algemene Ledenvergadering 2024

Op dinsdag 27 februari 2024 heeft de Algemene Leden Vergadering (ALV) , aanvang 20.00 uur, plaatsgevonden.

Locatie: Dorpshuis “De Kern”,  Lisserweg 1A,  2156LA  Weteringbrug.

Alle betreffende stukken zoals de uitnodiging, het jaarverslag 2023, het per ALV-2024 goedgekeurde verslag ALV-2023 en het concept verslag ALV-2024 kunt u vinden in de rubriek “alleen voor leden”.

Twee leden hadden vooraf een onderwerp ingebracht die ter stemming zijn gebracht; Hond aan boord toestaan op de Almera en een motivatie om niet de Centaur te vervangen voor een Valk.
De Kascommissie heeft het bestuur decharge verleend over de financiële verantwoording over het boekjaar 2023.
Een bestuurslid is herkozen voor een volgende periode van 3 jaar.

Meer details; zie het concept verslag ALV-2024 in de rubriek “alleen voor leden”.