Menu Sluiten

Nieuws

Algemene Ledenvergadering 2024

Het bestuur van Marine Zeilvereniging “ De Boet” nodigt u uit voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) op dinsdag 27 februari 2024, aanvang 20.00 uur.

Locatie: Dorpshuis “De Kern”,  Lisserweg 1A,  2156LA  Weteringbrug.

De uitnodiging, het jaarverslag 2023, het concept verslag ALV-2023 en de definitieve agenda ALV-2024 en overige stukken voor de ALV kunt u vinden in de rubriek “alleen voor leden”.
U kunt ze online lezen of uitprinten. Er worden geen geprinte versies tijdens de ALV verstrekt.
Leden kunnen onderwerp(en) laten agenderen (agendapunt 3) of zich aanmelden als een kandidaat bestuurslid (agendapunt 13) hetgeen vóór 17 februari 2024 (per email) ontvangen moet zijn. De laatste versie van de agenda zal na 17 februari op onze website worden gepubliceerd.

Voor de sluitingsdatum zijn twee onderwerpen ingebracht:
Een motivatie ter behoud van één Centaur.
Een motivatie om een hond aan boord toe te staan alleen op de Almera.